Di dời Nghĩa trang xã Tiến Hưng vào Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài

Ban Chỉ đạo di dời Nghĩa trang kỳ sơn xã Tiến Hưng vào Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Sáng ngày 14/01/2015, ông Lê Hải Đăng-Phó Chủ tịch UBND thị xã-Trưởng Ban Chỉ đạo di dời lạc hồng viên Nghĩa trang xã Tiến Hưng vào Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài chủ trì họp Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; thành phần tham dự gồm có: Thành viên Ban Chỉ đạo; Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường-xã; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Ông Lê Hải Đăng-Phó Chủ tịch UBND thị xã-Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, qua nghe báo cáo của Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và di dời các phần mộ tại Nghĩa địa xã Tiến Hưng vào Nghĩa trang nhân dân thị xã. Nhìn chung, thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã, sau thời gian triển khai thực hiện, với sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, phòng-ban, phường-xã, đến nay UBND thị xã đã phê duyệt chi phí hỗ trợ được 8 đợt, với 238 hộ/404 phần mộ/tổng số 617 phần mộ; trong đó đã di dời 130 hộ/218 phần mộ, tuy nhiên kết quả đạt được chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra; đến nay còn tổng 213 phần mộ chưa kiểm kê, số hộ đã nhận tiền hỗ trợ nhưng chưa di dời 84 hộ/142 phần mộ, số hộ chưa nhận tiền 24 hộ/44 phần mộ.

Nguyên nhân thực hiện chậm, không đảm bảo theo kế hoạch là do công tác phối giữa cơ quan Thường trực với các ngành chức năng và UBND các phường-xã chưa chặt chẽ, vai trò tham mưu của các đơn vị, phòng-ban thị xã và phường-xã chưa được phát huy, thiếu kiên quyết; công tác thống kê cập nhật số liệu chưa chính xác, chưa đầy đủ nên khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động; việc tuyên truyền, vận động chưa thực sự hiệu quả và không liên tục; ý thức chấp hành của một số hộ gia đình chưa tốt từ đó ảnh hưởng đến tiến độ di dời các phần mộ.

Để triển khai thực hiện tốt việc di dời các phần mộ tại Nghĩa địa xã Tiến Hưng vào Nghĩa trang nhân dân thị xã trong thời gian tới đảm bảo kế hoạch đề ra, kết luận tại cuộc họp ông Lê Hải Đăng-Phó Chủ tịch UBND thị xã-Trưởng Ban Chỉ đạo di dời Nghĩa địa xã Tiến Hưng vào Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài đề nghị các cơ quan, ban-ngành, đoàn thể thị xã và UBND các phường-xã tiếp tục tăng cường thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là những hộ chưa thực hiện kê khai, những hộ đã nhận tiền hỗ trợ nhưng chưa di dời phần mộ người thân an táng tại Nghĩa địa xã Tiến Hưng vào Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài theo quy định; đề nghị Ban vận động thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã, UBMTTQVN thị xã và các Hội, đoàn thể thị xã tăng cường phối hợp với các đơn vị tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là đoàn viên, hội viên của Hội, đoàn thể gương mẫu tích cực hợp tác di dời các phần mộ tại Nghĩa địa xã Tiến Hưng vào Nghĩa trang nhân dân thị xã theo đúng kế hoạch đề ra; đề nghị UBND các xã-phường thành lập Tổ tuyên truyền, vận động để tổ chức vận động các hộ dân thực hiện kê khai, nhận tiền và di dời các phần mộ người thân theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thị xã; Xí nghiệp CT-CC thị xã cung cấp các văn bản có liên quan và danh sách những hộ chưa kê khai, chưa nhận tiền, đã nhận tiền nhưng chưa di dời cho Thành viên Ban Chỉ đạo, các Hội, đoàn thể thị xã và các phường-xã để có cơ sở phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành di dời; Lãnh đạo UBND thị xã sẽ có buổi làm việc với Hội đồng Giáo Xứ Đồng Xoài, Giáo xứ Tân Hưng để thông báo tình hình và đề nghị phối hợp với chính quyền vận động các hộ đồng bào công giáo thực hiện việc di dời các phần mộ người thân vào Nghĩa trang nhân dân thị xã, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Tác giả: Anh Mỹ

Xem thêm: nghĩa trang mai dịch