Diễu hành đi bộ “90 triệu con cháu Lạc Hồng Viên” ở TP.HCM

Sáng 2/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc diễu hành đi bộ “90 triệu con cháu Lạc Hồng” nhằm đánh dấu cột mốc đất nước tròn 90 triệu người.

Cuộc diễu hành đã thu hút hơn 2.010 người, thuộc các thành phần học sinh, sinh viên, người lao động, lực lượng vũ trang, cán bộ hưu trí…cùng các con cháu lạc hồng viên tham gia. Đoàn đã đi bộ trên hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa, nằm cặp bờ kênh Nhiêu Lộc, với chiều dài lộ trình hơn 2.010m

Đây là hoạt động nhằm giúp các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân cả nước được cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện đất nước tròn 90 triệu người, cũng như nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

http://doanthanhnien.vn/Uploads/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh%20con%20l%E1%BA%A1c%20ch%C3%A1u%20h%E1%BB%93ng%20tham%20gia%20l%E1%BB%85%20d%C3%A2ng%20h%C6%B0%C6%A1ng.jpg

Bên cạnh đó, cuộc diễu hành đi bộ còn có ý nghĩa kêu gọi mọi người dân Việt Nam, con cháu lạc hồng viên cùng đoàn kết, hướng đến biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, biểu thị tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế: Dù đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng nhưng công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hiện mức sinh con rất khác nhau giữ các tỉnh, các vùng miền; tỷ lệ giới tính khi sinh tiếp tục gia tăng; già hóa dân số nhanh; chất lượng dân số còn thấp, chưa tận dụng hết cơ hội “dân số vàng.”

Cùng với cuộc diễu hành đi bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào tối 2/11 tại Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “90 triệu trái tim yêu Việt Nam,” nhằm đánh dấu sự kiện đặc biệt trên./.