Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche giảng pháp tại 3 thành phố lớn

Một trong hai đại đệ tử chân truyền của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn giảng pháp tại TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội từ ngày 22/4-6/5.

Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche đời thứ II là bậc Thượng sư hóa thân chuyển thế, một trong hai đại đệ tử chân truyền của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.

1404drukpa64a-9894-1398151488.jpg

Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche. Ảnh: Thảo Nguyên.

Ngài sinh tại Ladakh, Ấn độ năm 1986 và hoàn tất 9 năm tu học nhập thất miên mật tại Đại học Tự viện Tango trứ danh (Vương quốc Bhutan). Đức Nhiếp Chính Vương từng đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị Thường niên Truyền thừa Drukpa, nơi tập hợp các chư Thượng sư và hành giả thực hành của Truyền thừa Drukpa trên toàn thế giới.

Ngài hiện trụ trì Tự viện Druk Thupten Sa-ngag Choeling, một trụ xứ quan trọng với hơn 500 chư Tăng tại Darjeeling (Ấn Độ) và cũng đồng thời chịu trách nhiệm hệ thống Tự viện tại Tiểu Vương quốc Ladakh, nơi từ hơn bốn thế kỷ nay luôn duy trì dấu ấn và sự phát triển mạnh mẽ của Truyền thừa Drukpa.

1404drukpa88a-5228-1398151488.jpg

Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche cùng Đức Pháp Vương và tăng đoàn tại Tây Thiên, Vĩnh Phúc ngày 12/4. Ảnh: Thảo Nguyên.

Với tâm nguyện hỗ trợ Đức Pháp Vương trong các thiện hạnh quốc tế, Ngài cũng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Trường Druk Bạch Liên Hoa, ngôi trường nổi tiếng thân thiện với môi trường được kiến lập trên dãy Himalaya.

Đức Pháp Vương tin tưởng giao phó cho Ngài trách nhiệm phụ trách hệ thống Trung tâm Phật pháp và Tự viện tại các quốc gia châu Âu, kế tiếp hạnh nguyện và di sản tâm linh do hóa thân đời trước của Ngài để lại vì lợi ích Phật pháp.

Nguồn: VNE

Giới thiệu bởi: Thiên Đức Vĩnh hằng viên