Những chú ý về phong thủy khi mai táng

Để cho linh hồn của người đã khuất sớm được yên nghỉ, có thể sang bên kia suối vàng hay là đầu thai sang kiếp khác thì việc lựa chọn một nơi yên nghỉ hợp phong thủy cũng phần nào quan trọng.

Mai táng là một việc quan trọng, nghĩa tử là nghĩa tận nên người sống luôn muốn làm những điều tốt nhất cho người đã khuất. Để cho linh hồn của người đã khuất sớm được yên nghỉ, có thể sang bên kia suối vàng hay là đầu thai sang kiếp khác thì việc lựa chọn một nơi yên nghỉ hợp phong thủy cũng phần nào quan trọng.

Linh thiêng mà không có chủ, còn hài cốt có chủ lại không có linh thiêng. Khí thiêng của sông núi tụ lại, chung đúc khí tinh anh lại một chỗ, làm cho hài cốt ấm áp, trong sạch. Từ đó tinh khí đó truyền lại cho con cháu, thấm nhuần vào con cháu, và phát sinh được người tinh anh…”

“…Đại linh (Địa linh) thì hiếm, nên đối với người bình thường là đất đồi núi bình thường và họ-nếu có thể-cần phải tìm cách xác định lý khí (phương hướng) cho tốt, để con cháu có cơm no, áo ấm có cuộc sống bình an”. (GS Nguyễn Hoàng Phương).

Cũng chính bởi thế mà trong an táng, gia chủ cần phải tránh nhiều thứ để không vấp phạm đến sự yên nghỉ của người đã khuất.

Những điều cần tránh khi mai táng (an táng):

Một số kiêng kỵ trong Âm trạch: Theo thuyết Dương công ngũ khí cần phải tránh các khí : Cô hư, Diệu sát, Sai thố, Không vong.

Ngoài việc chọn được ngày giờ tốt ra cần phải tránh các thời gian theo sách “Thọ Mai gia lễ”:

Ngày có các sao xấu như: Giác, Cang, Đê, Tâm, Nữ, Nguy, Khuê, Mão, Xâm, Chủy, Tỉnh, Liễu, Tỉnh, Dực. Cần tránh liệm vào các ngày giờ: Dần, Thân, Tỵ, Hợi (Kiếp sát trùng tang)

Những việc cần làm :

Cần xem quẻ (Nên xem theo phương pháp “Mai Hoa Dịch Số”, rất linh nghiệm với mộ) xem mộ cần an táng có được đất hay không để quyết định.

Xem quẻ nơi định đặt. Xem có được đặt ở đó không để có quyết định đặt ở đó hay không.

Xác định Toạ và Hướng để được khí “Bảo Châu”.

Dùng La kinh đối chiếu các vị trí xung quanh với nơi đặt mộ xem có bị Bát sát, Hoàng tuyền, Kiếp sát… không

Xác định thời gian an táng (lưu ý việc chọn được ngày giờ tốt rất quan trọng)

Xác định độ nông, sâu cho phù hợp.

Làm lễ tạ mộ.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện còn cần phải chú ý những điều sau:

Yêu cầu người thực hiện cũng phải hiểu được những điều cơ bản về Phong thuỷ. Biết được thế nào là Sơn, Hướng, Toạ…

Biết được thế nào là 60 mạch Thấu địa,72 mạch Xuyên sơn… Biết được thế nào Phùng châm, Chính châm. Biết xem quẻ.

Khi chọn được một nơi an táng có Phong thủy tốt, gia chủ coi như đã làm tốt bổn phận của những người còn sống đối với người đã khuất. Sau này, chính người đã khuất sẽ mang lại nhiều may mắn cho người thân của mình.

Theo Phong thuỷ mới