Tổ chức cho thân nhân liệt sĩ viếng nghĩa trang Trường Sơn

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo điều kiện tốt nhất để thân nhân các liệt sĩ của tỉnh có cơ hội được thăm viếng

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức cho 82 người là thân nhân các liệt sĩ của tỉnh ta đi viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thành cổ Quảng Trị.

Thân nhân liệt sỹ tỉnh ta viếng mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

tỉnh Quảng Trị.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo điều kiện tốt nhất để thân nhân các liệt sĩ của tỉnh có cơ hội được thăm viếng, tưởng nhớ tới công lao các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: P.V

Xem thêm: con cháu lạc hồng viên Phú Thọ