Văn khấn lễ giao thừa (ngoài trời)

Việc cúng lễ giao thừa đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh một năm của Người Việt. Chúng tôi xin đề cập đến bài cúng lễ giao thừa ngoài trời

Hôm nay nhân lễ giao thừa năm...

Tín chủ chúng con là:…………………………………Tuổi:…………

Kính bái

Ngài Cựu niên thiên quan Ngô Vương Hành Khiển. Thiên Hải chi thần , Hứa Tào phán quan. Ngài Đương niên Tần Vương Hành Khiển. Thiên hao chi thần, Nhân tào phán quan. Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần. Các ngài Bản Xứ, Thần Linh Thổ Địa, Bản Gia Táo Quân cùng các Thần Linh Cai Quản trong khu vực này.

Nhân tiết giao thừa, thời khắc huy hoàng, cung thiết hương đăng, nghênh hồi quan cũ. Cung đón tân quan, lai giáng phàm trần, nghênh xuân tiếp phúc. Tín chủ chúng con, thiết lễ tâm thành, nghênh tống lễ nghi.

Cung thỉnh cựu quan thiên quan Ngô Vương Hành Khiển. Thiên Hải chi thần , Hứa Tào phán quan về chầu đế khuyết. Cung nghênh tân quan Tần Vương Hành Khiển. Thiên hao chi thần, Nhân tào phán quan lai giáng nhân gian, trừ tai, giải ách, lưu phúc, lưu tài.

Tín chủ chúng con, chí thiết tâm thành, cầu nguyện:

Thế giới hoà bình, Quốc gia hưng thịnh, Xuân đa hỷ khánh, Hạ bảo bình an, Thu miễn tai ương, Đông nghênh bá phúc. Gia nội tăng tứ trinh tường chi phúc thọ. Phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con nhân khang vật thịnh, bốn mùa hưởng chữ an vui, tâm thiết thái bình thịnh vượng. Gia trung khang thái, tài như xuyên chí, lộc tự vân lai, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc như sở nguyện. Nam tử thanh cao, nữ nhi đoan chính, học hành tinh tiến, thương mại hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Thượng chúc Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Cánh nguyện canh tân xã hội, xứ xứ thường an thường thịnh, thế thế thuần phong mỹ tục vãn hồi, đạo đức cương duy, tăng long phúc thọ. Âm siêu, dương khánh, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo. Tín chủ chúng con thành tâm kính dâng văn sớ, cúi xin Phật thánh chứng minh, các quan thuỳ từ chiếu giám.

Phục duy cẩn cáo!

Xem thêm: >>> Hướng dẫn cách cúng bái, vái, lạy, lễ tổ tiên theo phong tục